De kracht van
een getuigenis

Voorstelling materiaal IJD Verbinden

Sabine Van Huffel

Passcode: 361208

Passcode: 933177

Prof. Sabine Van Huffel was gewoon hoogleraar in de Biomedische Dataverwerking aan het Departement Elektrotechniek van de KU Leuven.
Zij ontving in 2013 een eredoctoraat aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

Zij is gehuwd en heeft zes kinderen. Naar aanleiding van het overlijden van haar zoontje Adriaan in 1990 publiceerde zij een boek en getuigenissen rond geloof.

Zij schreef een artikel rond leiderschap, geinspireerd door de bijbel.

Blijkt dat de tekst van Johannes 15, 1-10 over de wijnstok en de ranken voor haar één van de meest sprekende passages uit het evangelie is.
In haar sessie zal zij vanuit haar leven een getuigenis brengen.

IJD staat voor jongerenpastoraal Vlaanderen

 

Zij willen de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren bevorderen door een wisselwerking tussen hun concrete leven en het christelijke geloof.

 

In deze zoomsessie geven zij toelichting bij het door hen ontwikkeld materiaal toegespitst op het jaarthema verbinding. 

 

https://www.kerknet.be/organisatie/ijd